Niewykluczone, że jeszcze dzisiaj więzienie opuści Wojciech K., słynny dyrygent skazany za pedofilię. Sąd w Słupsku orzekł półroczną przerwę w odbywaniu przez niego kary. Powodem jest zły stan zdrowia byłego dyrektora i dyrygenta chóru Polskie Słowiki skazanego na sześć 6 lat więzienia.

Wojciech K. został w 2005 r. skazany prawomocnym wyrokiem za kilkunastokrotne wykorzystanie seksualne w latach 1994-1996 trzech nieletnich chórzystów. Miało do tego dochodzić w czasie krajowych i zagranicznych wyjazdów na występy Polskich Słowników.

Dodatkowo orzeczoną karą wobec byłego dyrygenta jest sześcioletni zakaz pracy z dziećmi i młodzieżą po wyjściu na wolność. Wyrok ten został podtrzymany w marcu 2006 r. przez Sąd Najwyższy, który oddalił wniesioną przez skazanego kasację.

Wojciech K. korzystał już przerwy w odbywaniu kary ze względu na zły stan zdrowia. Pod koniec ubiegłego roku takiej przerwy udzielił mu Sąd Apelacyjny w Poznaniu.