Kary więzienia w zawieszeniu i grzywny - taki wyrok zapadł w procesie współwłaścicieli biura turystycznego Akropol w Krakowie. Sześć lat temu Akropol zorganizował wyjazd polskich turystów do Hiszpanii i Grecji, ale nie zapłacił za ich pobyt. Niektórym klientom udało się odzyskać pieniądze, ponieważ biuro było ubezpieczone.

Jednocześnie sąd ukarał oskarżonych grzywnami po 15 tys. zł, zobowiązał ich do naprawienia szkody w ciągu czterech lat w części, w której nie została jeszcze naprawiona, oraz zakazał im organizowania imprez turystycznych przez pięć lat. Oskarżeni będą także musieli ponieś koszty postępowania sądowego w wysokości po 5 tys. zł.

Jak podkreślił sąd, w wyroku kierował się dobrem pokrzywdzonych, dlatego orzekł karę z warunkowym zawieszeniem pozbawienia wolności, aby dać oskarżonym szansę całkowitego zwrócenia pieniędzy pokrzywdzonym.

Docenił także fakt, że oskarżeni przyznali się do winy, spłacili część pieniędzy oszukanym klientom i dobrowolnie poddali karze, nie przedłużając w ten sposób postępowania sądowego i nie mnożąc kosztów. Dlatego zwolnił ich z ponoszenia opłat, wynoszących po kilkanaście tysięcy złotych.

Prokuratura postawiła współwłaścicielce biura Lidii G. oraz jej synowi - Zbigniewowi G. i drugiej współwłaścicielce Małgorzacie P. zarzuty wyłudzenia na szkodę klientów biura miliona złotych. W akcie oskarżenia jest mowa o 200 pokrzywdzonych podmiotach - osobach i firmach.