Na wyjątkowy wzrost liczby Rosjan starających się o status uchodźcy w Polsce zwrócił Urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Lawinowy wzrost podań związany jest z wejściem Polski do strefy Schengen. Rzecznik Urzędu William Spindler powiedział, że w innych krajach nie odnotowano tak drastycznego wzrostu liczby wniosków.

Większość osób ubiegających się o azyl w Polsce to Ingusze i Czeczeni. Według UNHCR, w ciągu pierwszych 11 miesięcy bieżącego roku 4931 osób wystąpiło o azyl w Polsce, z czego 70 proc. w drugiej połowie roku. Urząd informuje, że podczas gdy w pierwszej połowie roku przeciętnie napływało miesięcznie 150 wniosków, liczba ta wzrosła w lipcu do 335, a w listopadzie do 1148.

Najbardziej oczywistym powodem tego wzrostu jest wejście Polski do strefy Schengen i obawa przed ostrzejszymi kontrolami na granicy. Niektóre osoby ubiegające się o azyl błędnie rozumują, że jak znajdą się w Polsce, będę mogły swobodnie przemieszczać się po całej strefie Schengen - napisano w komunikacie UNHCR.

Według radia Echo Moskwy w ostatnim miesiącu został pobity rekord. Otóż w ciągu pół roku Czeczenię i Inguszetię opuściło około 10 tysięcy ludzi, a tylko w grudniu - 5 tysięcy. Znaczna ich część miała trafić właśnie do Polski.