Nie przewidzieliśmy zbyt wcześnie, że proponując tak istotną korektę w polityce zagranicznej spotkamy się z gwałtowną, negatywną reakcją, szczególnie na świecie - powiedział szef MSZ Witold Waszczykowski, podsumowują pół roku prac swego resortu.

Posiedzenie rządu w Warszawie /Rafał Guz /PAP

W swoim wystąpieniu podczas posiedzenia rządu szef dyplomacji powiedział, że w ostatnich sześciu miesiącach polskiej polityce zagranicznej został przywrócony charakter podmiotowy.

Została również odbudowana “solidarność regionu". Tworzymy koalicję państw Europy Środkowo-Wschodniej tak, aby Polska mogła być rzecznikiem interesów regionu zarówno w UE, jak i w NATO. Zgodnie z koncepcją śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego zbudowaliśmy dużą koalicję 16 państw, która leży na osi północ-południe w Europie Środkowo-Wschodniej - powiedział szef dyplomacji.

Wskazał także najważniejsze kierunku współpracy regionalnej. Jednym z nich jest skupienie się na Grupie Wyszehradzkiej (którą Polska współtworzy z Czechami, Słowacją i Węgrami). Drugim ważnym celem jest rozwinięcie współpracy z państwami bałtyckimi.

Minister powiedział, że odbudowane zostały relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a "relacje z UE są oparte na stałym dialogu, na uczestnictwie w podejmowanych w Brukseli decyzjach".

W ramach otwarcia na Wschód przeprowadziliśmy konsultacje w Moskwie, próbujemy utrzymać pragmatyczne relacje. Rozpoczęliśmy też proces normalizacji relacji z Białorusią - dodał Waszczykowski.

Przejmując resort "zakładalismy korektę linii dyplomacji"

Jeśli pani premier zapyta mnie o problemy, to m.in. wskazałbym na problem tego, iż nie przewidzieliśmy być może zbyt wcześnie, że proponując tak istotną korektę w polityce zagranicznej spotkamy się z tak gwałtowną, negatywną reakcją, szczególnie na świecie - powiedział minister. Przygotowując się od miesięcy, czy od lat do przejęcia władzy w państwie zakładaliśmy “głęboką korektę" linii dyplomacji ministerstwa - podkreślił.

W dokumentach programowych, które były tworzone w 2014-15 roku, następnie w różnych wystąpieniach programowych w kampanii wyborczej, zarówno prezydenckiej, jak i parlamentarnej, zapowiadaliśmy, że nasza dyplomacja ma być zależna od woli suwerennego państwa. Zakładaliśmy również, że podstawą naszych interesów są wartości podstawowe cywilizacji europejskiej - mówił.

Nie negując zobowiązań międzynarodowych, nie negując naszego uczestnictwa w UE i NATO, (...) stawialiśmy z góry i otwarcie, iż będziemy przede wszystkim zmierzać do realizacji polskiego interesu narodowego - podkreślił Waszczykowski.

Szef dyplomacji ocenił również, że jego resort uczciwie przedstawiał stojące przed Polską zagrożenia i wyzwania, w tym to, "jakie kryzysy są rozgrywane wokół Polski". Stąd też postawiliśmy na samym początku jako główny priorytet zabezpieczenie kraju, bezpieczeństwo Polski przede wszystkim - podkreślił. Jak dodał, jednym z środków do poprawy sytuacji Polski pod tym względem, było "wyrównanie naszego statusu bezpieczeństwa w instytucjach europejskich" oraz w NATO.

Odnosząc się do sytuacji w UE, Waszczykowski zwrócił uwagę na zaangażowanie Polski w "dyskusję na temat projektu europejskiego", związane - jak powiedział - z "zawłaszczaniem uprawnień należących do władz państwowych przez ciała pozatraktatowe".

Z kolei jeśli chodzi o relacje z większymi państwami europejskimi - mówił minister - polityka przyjęta przez resort zakłada, że "nie odchodząc od współpracy z Niemcami - szczególnie w dziedzinie gospodarczej" rozwinięta zostanie współpraca z innymi państwami, m.in. z Wielką Brytanią.

Dostrzegać problem uchodźców, szczególnie z Ukrainy

Szef MSZ przedstawił również strategię rządu wobec kwestii migracyjnych i uchodźczych. Wskazywaliśmy, że jako państwo leżące na Wschodzie, sąsiadujące z wielkim konfliktem, nierozwiązanym ciągle, między Rosją a Ukrainą, musimy przede wszystkim dostrzegać problem uchodźców i emigrantów ze Wschodu, szczególnie z Ukrainy - powiedział.

Wśród priorytetów polityki zagranicznej prowadzonej w pierwszym półroczu przez nowe kierownictwo MSZ wymienił też dyplomację ekonomiczną. Potwierdził zapowiedziane wcześniej przez wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego powołanie ciała promującego interesy gospodarcze na świecie.

Jak powiedział Waszczykowski, Polska wyszła z dyplomacją poza Europę. Zaznaczył, że za niedługi czas spodziewana jest wizyta przywódcy Chin z "dużą delegacją gospodarczą".

W ramach nowej dyplomacji publicznej - jak powiedział - powstał nowy instrument, portal poland.pl.

Priorytetem ŚDM i szczyt NATO

Minister podkreślił, że priorytetem w tym roku jest organizacja we współpracy z innymi resortami Światowych Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka oraz szczyt NATO.

W ramach działań legislacyjnych - jak wymieniał szef MSZ - jego resort brał udział w pracach nad m.in.: specustawą w sprawie organizacji ŚDM, nowelizacji ustawy o Karcie Polaka, projektem ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz procedował proces akcesji Czarnogóry do NATO.

Jako sukces wskazał też sprowadzenie pod koniec 2015 roku 150 osób polskiego pochodzenia z Mariupola na Ukrainie, a także uwolnienie polskich marynarzy uprowadzonych u brzegów Nigerii.

Podjęto zmiany organizacyjne dotyczące placówek dyplomatycznych. Jak mówił, już powstał i działa nowy konsulat w Czengdu w Chinach, w tym miesiącu otwarta zostanie nowa placówka w Dakarze w Senegalu, przygotowywane jest też otwarcie placówki w Tanzanii. Według ministra na przełomie czerwca i lipca przywrócona zostanie placówka w Bagdadzie w Iraku. Mówił także, że wzmocniona została placówka w Bejrucie w Libanie po to, by jeden z pracowników mógł docierać do Damaszku w Syrii.

(az)