Sejm poparł poprawkę Senatu wprowadzającą od 2017 r. coroczną, proporcjonalną do płacy minimalnej, waloryzację świadczeń pielęgnacyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Za jej przyjęciem było 436 posłów, dwóch było przeciw. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.

Na początku kwietnia Sejm przyjął ustawę podwyższającą świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych: od maja br. - do 1000 zł, od 2015 r. - do 1200 zł, a od 2016 r. - do 1300 zł, czyli do wartości prognozowanej na 2016 r. płacy minimalnej netto. Ustawa była odpowiedzią na protest grupy rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy przez ponad dwa tygodnie okupowali korytarze Sejmu. Po jej uchwaleniu zawiesili oni protest. 10 kwietnia Senat zaproponował poprawkę, która wiązałaby wzrost świadczenia pielęgnacyjnego z procentowym wzrostem płacy minimalnej. Dziś posłowie poparli tę poprawkę. 

Okrągły stół ws. niepełnosprawnych

Sejm uchwalił ustawę ws. zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Sejm uchwalił ustawę przywracającą prawo do zasiłków opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy stracili je w zeszłym roku. Ustawa realizuje grudniowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Za przyjęciem ustawy głosowało 431 posłów, nikt nie był przeciwko, a jedna osoba - Przemysław Wipler -... czytaj więcej

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał przed głosowaniem, że zmiana w przepisach to dopiero pierwszy etap zmian w systemie wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych. Przypomniał, że w środę prezydent podpisał inną ustawę, która przywraca zasiłki opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych. Część z nich straciła do nich prawo w zeszłym roku, co zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. Jak tłumaczył minister, 30 kwietnia ma odbyć się "okrągły stół" na temat kompleksowego wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych. Do rozmów zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele rodziców dzieci niepełnosprawnych, jak i opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Przejdziemy teraz do dyskusji nad całym systemem wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych, nie tylko finansowego - podkreślił.

Od trzech tygodni przed Sejmem protestuje grupa opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Domagają się m.in. przywrócenia odebranych im w zeszłym roku świadczeń pielęgnacyjnych oraz zrównania uprawnień przysługujących im oraz rodzicom niepełnosprawnych dzieci.

Ustawę, na mocy której otrzymają 520 zł zasiłku, podpisał w środę prezydent. Powstała ona po tym, gdy Trybunał Konstytucyjny zakwestionował część zapisów obowiązującej od zeszłego roku nowelizacji, która odebrała im prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Ustawa nie przywraca jednak prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, ale wprowadza nowy rodzaj zasiłku przeznaczonego specjalnie dla tej grupy. Z tego powodu protestujący przed Sejmem uważają, że nie realizuje wyroku TK.

(ug)