Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku wzrośnie o prawie 5 proc. i wyniesie 889 zł; Sejm znowelizował ustawę o płacy minimalnej. Posłowie uchwalili ją zdecydowaną większością głosów; wbrew woli rządu.

Celem nowelizacji jest podniesienie płacy minimalnej tak, by była bardziej zbliżona do minimum socjalnego, a także m.in. zwiększenie różnic między wynagrodzeniem minimalnym a np. zasiłkiem dla bezrobotnych czy rentą.

Jednak zdaniem rządu - na podwyżce - zyskają wprawdzie pracownicy, ale stracą przedsiębiorcy - bo wzrost płacy minimalnej to zahamowanie wzrostu zatrudnienia.

Posłowie zdecydowali również, że osoby rozpoczynające działalność gospodarczą - przez pierwsze dwa lata będą mogły płacić niższą składkę na ubezpieczenie społeczne. Zgodnie z ustawą, wysokość składki będzie wynosić 30 procent minimalnego wynagrodzenia.