Wydano pozwolenie na budowę z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zbiornika Malinówka 3. Będzie on tworzył, wraz z czterema  pozostałymi, sieć zbiorników retencyjnych dla południowego Krakowa.

,,Teraz powinny skończyć się obawy przed deszczem” - mówią mieszkańcy krakowskiej dzielnicy Bieżanów, która najbardziej ucierpiała podczas ubiegłorocznych ulewnych deszczów. Nie chodzi jednak tylko o poprzedni rok. Regularnie domy przy rzece Serafa były bowiem podtapiane, głównie w okresie wiosenno-letnim. ,,Nadal się obawiamy, jest strach przed każdym większym deszczem, mamy nadzieję, że to pomoże”- mówią mieszkańcy o budowie nowego zbiornika retencyjnego Malinówka 3. Będzie on tworzył wraz z 4 pozostałymi sieć zbiorników retencyjnych dla południowego Krakowa.


Zbiorniki łącznie zabezpieczą przed powodzią obszar o powierzchni 16,5 tys. hektarów. W sumie będą mieć pojemność blisko 400 tys. m3. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał właśnie decyzję o pozwoleniu na realizację ostatniego z tych - połączonych kaskadowo - zbiorników. „Malinówka 3” będzie stanowiła domknięcie systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy. 

Dzięki nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności inwestor może od razu przystąpić do wykonywania prac. Będą one prowadzone na potoku Malinówka, na terenie Krakowa i Wieliczki. Inwestycję realizuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w oparciu o środki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy i budżet państwa.