6 listopada w Warszawie zbierze się po raz pierwszy nowy zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej - poinformował Kazimierz Greń, który w wyborach do gremium otrzymał największą liczbę głosów. Według niego, na pierwszy posiedzeniu powinny zapaść decyzje co do zakresu obowiązków poszczególnych członków zarządu.

Czwartkowy zjazd i wybór Grzegorza Laty na prezesa to było zwieńczenie wielu tygodni, a może nawet wielu miesięcy ciężkiej pracy. Dziś radość miesza się ze zmęczeniem, ale od poniedziałku bierzemy się do pracy - oznajmił Greń. Jak dodał, jasny podział ról w związku jest konieczny, by na comiesięcznych posiedzeniach można było rozliczać działaczy z wykonanych zadań. Na początku kadencji nowy zarząd zbierać się jednak będzie częściej, bo co dwa tygodnie.