Opady deszczu i niższe temperatury powietrza sprawiły, że w Bieszczadach żubry z wyższych partii gór zeszły w doliny.

Jak zaznaczył rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek, "jesienią zawsze szukają one bardziej przyjaznych miejsc".

Z wyższych partii Bieszczadów, gdzie przebywają latem, żubry powoli wędrują do zimowych ostoi w dolinach. Tam żerują na skoszonych latem łąkach - powiedział w poniedziałek PAP Marszałek.

Zwrócił uwagę, że "obserwowane są grupy liczące 10-15 osobników, ale w ostatnich dniach zarejestrowano też ponad 40 żubrów na jednej z łąk nad Sanem".

Stada będą zimować m.in. w dolinie Sanu i w dolinie Kalniczki. Pojedyncze osobniki pojawiły się także na stokach góry Gruszka nad Leskiem - zauważył rzecznik.

Jesienne przemieszczanie się bieszczadzkich żubrów - dodał - "może przywodzić na myśl wędrówki bizonów w Ameryce Północnej".

Leśnicy gotowi na dokarmianie żubrów

Rzecznik podkreślił, że leśnicy są przygotowani do zimowego dokarmiania żubrów. Zgromadzono wiele ton pasz, m.in. siana, marchwi, buraków i kukurydzy. Zwierzęta na razie jeszcze nie korzystają z paśników. Dokarmianie zawsze zaczynamy, gdy śniegi uniemożliwią żubrom zdobywanie naturalnego pokarmu - wyjaśnił.

Zapasy na zimę przygotowane przez leśników stanowią tylko uzupełnienie pożywienia żubrów. Podobnie jak inne zwierzęta wolą zdobywać pokarm w naturalny sposób.

W Bieszczady żubry sprowadzono na początku lat 60. ubiegłego wieku. Należą do rasy białowiesko-kaukaskiej. Są potomkami żubra z Kaukazu oraz samic bytujących w ogrodach zoologicznych i zwierzyńcach prywatnych. Do niedawna żyły w dwóch odległych od siebie, izolowanych populacjach; wschodniej i zachodniej. Jednak od kilku lat pomiędzy nimi obserwowane są kontakty i wymiana osobników - zauważył Marszałek.

Żubry pochodzące z krzyżówek linii kaukaskiej z białowieską zostały odizolowane i znajdują się wyłącznie w Bieszczadach. W pozostałych ośrodkach w Polsce żyją żubry czystej linii białowieskiej.

Bieszczadzkie żubry pozostają pod stałym monitoringiem prowadzonym przez leśników i naukowców, jak również pod kontrolą weterynaryjną.

Według wiosennych szacunków krośnieńskiej RDLP, w Bieszczadach na wolności żyje ponad 700 żubrów.

Żubr jest ssakiem z rodziny pustorożców. Długość ciała wynosi 2,5-3,5 m, wysokość w kłębie dochodzi do dwóch metrów, waga do 1000 kg.