Wirus Weelsof, nękający polskich internautów, jest dziełem hakerów podszywających się pod policję. Próbują wyłudzić od użytkowników pieniądze, żądając wpłaty w zamian za usunięcie blokady komputera.

Groźny wirus od maja jest zmorą osób korzystających z internetu. Weelsof uniemożliwia internautom dostęp do komputerów, poprzez wyświetlenie strony internetowej z informacją, że komputer został zablokowany przez policję.

W zamian za jego odblokowanie, autorzy wirusa żądają określonej kwoty w walucie polskiej lub euro. Strona została opracowana na tyle starannie, że wiele osób może zostać wprowadzonych w błąd. Zmylić może je m.in. znajdujące się na stronie logo policji.

Z wirusem można sobie natomiast poradzić na dwa sposoby. Najprostsza metoda polega na wygenerowaniu i wpisaniu "poprawnego" kodu UKASH. Trudniejszy sposób, wymaga już posiadania specjalistycznej wiedzy informatycznej i polega na ręcznym usunięciu z dysku oraz z rejestru systemowego zmian wprowadzonych przez złośliwe oprogramowanie.

Szczegółowy opis sposobu postępowania w przypadku ataku wirusa Weelsof opracowany został przez CERT Polska i umieszczony na stronie http://www.cert.pl/news/5483/langswitch_lang/en. Znajduje się tam również wspomniany powyżej generator kodu UKASH.