Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty PKP. Urzędnicy podejrzewają, że regulamin Przewozów Regionalnych zawiera przepisy niezgodne z polskim prawem.

Chodzi na przykład o sytuację, w której podróżny kupuje bilet na trasie ze stacji A do stacji B, a rozpoczyna podróż pomiędzy tymi stacjami. Regulamin nakazuje mu wtedy kupienie nowego biletu.

Sprawdzamy również inne postanowienia, które się w tym regulaminie znajdują. Jeśli okaże się, że PKP-Przewozy Regionalne stosuje klauzule niedozwolone, to prezes UOKiK może nakazać zmianę takich umów, jak i nałożyć na przedsiębiorstwo karę finansową - mówi reporterowi Konrad Gruner z UOKiK:

Decyzję prezesa urzędu powinniśmy poznać za kilka tygodni.