Wykładem "Skąd się wzięła długa szyja żyrafy? Karol Darwin i jego teoria ewolucji" rozpoczął się dziś kolejny rok akademicki na Uniwersytecie Dzieci. W tym roku uczelnia spodziewa się, aż trzech tysiące młodych słuchaczy w wieku od 6 do 14 lat. Zajęcia prowadzone są od października do czerwca.

Uniwersytet Dzieci działa w Polsce od dwóch lat w Warszawie, Krakowie oraz we Wrocławiu. Patronują mu największe uczelnie wyższe w Polsce m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Warszawska.

Pomysłodawcą i organizatorem Uniwersytetu Dzieci jest Fundacja na Rzecz Działań Twórczych w Edukacji i Kulturze PAIDEIA, której głównym celem jest rozwijanie ciekawości, intelektu i twórczego potencjału dzieci.