Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych zaprezentowała odtajnione materiały dotyczące unikatowego kompletu do produkcji banknotów z serii "Miasta Polskie". Wyprodukowano je w latach 70. XX wieku w PWPW. Pierwszy zbiór, datowany na 2 stycznia 1971 roku, obejmował nominały 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 i 500 złotych, natomiast drugi, datowany na 2 stycznia 1977 roku, banknoty 200 i 2000 złotych. Można na nich zobaczyć siedem polskich miast, wśród nich Katowice, Gniezno, Poznań i Warszawę. Druk banknotów odbył się w tajnych warunkach, przy klauzulach o najwyższym stopniu tajności. Kolekcja była do tej pory nieznana nawet kolekcjonerom. To seria unikalna na skalę europejską.

Seria banknotów miała kryptonim E-71 na wypadek zniszczenia PWPW oraz przeniesienia produkcji do drukarni zastępczej. 

Wszystko wskazuje na to, że plany emisji serii E-71 nie były przypadkowe. 

Prawdopodobnie w przypadku rozpoczęcia działań wojennych seria "Miasta Polskie" miała zostać wprowadzona do obiegu i zastąpić serię "Wielcy Polacy". Nie można wykluczyć, że na przypadek hipotetycznej wojny. Kiedy głównym zadaniem PWPW miało być kontynuowanie produkcji banknotów.

Zasady uruchomienia produkcji tych banknotów szczegółowo określa instrukcja z 1977 roku: "Technolonia druku banknotów Narodowego Banku Polskiego emisji "Miasta Polskie E-71" zatwierdzona przez ówczesnego dyrektora PWPW in.z. Stefana Tymińskiego. 

Instrukcja przygotowana została w 5 egzemplarzach - 3 z nich umieszczono w pojemnikach, a po jednym trafiło do Departamentu Wojskowego NBP i PWPW. Pojemnik znajdujący się obecnie w PWPW jest jednym z trzech istniejących kompletów.  

(j.)