Uczestnicy szczytu Unii Europejskiej w Gandawie potwierdzili swoja solidarność w walce z terroryzmem. Ponadto uznali, że riposta koalicji antyterrorystycznej była prawomocna. Jednym z ostatnich punktów obrad była również sprawa poszerzenia Unii Europejskiej.

Przewodniczący Komisji Europejskiej - Romano Prodi powiedział, że pojawiają się naciski aby z w związku z sytuacją ekonomiczną Europy i zagrożeniem terroryzmu opóźnić poszerzenie Piętnastki. Wszyscy na szczycie starali się rozwiać wątpliwości, które zasiał wczoraj przewodniczący Komisji. Premier Belgii podkreślał nawet w imieniu Unii, że poszerzenie stało się po 11 września jeszcze większym priorytetem. Powiedział również, że w najbliższy wtorek jedzie do Polski by rozmawiać z nowym rządem o kolejnych decyzjach, które zapadną na grudniowym szczycie w Laken. Także kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder przypomniał również, że kalendarz poszerzenia jest ambitny, ale zaznaczył, że na podstawie deklaracji nowego rządu, który obiecał przyspieszyć przygotowania widzi powody do optymizmu, że Polska wejdzie do Unii w pierwszej grupie krajów.

23:45