Mieszkańcy kilkuset budynków w Bydgoszczy nie ma wody. Mróz ściął wodę w rurach w piwnicach i na klatkach schodowych. Wojsko i straż miejska organizują dostawy wody pitnej beczkowozami. Na miejscu są też ekipy, których zadaniem jest skruszeniem lodu w rurach.

To nie jedyna w Polsce awaria spowodowana niskimi temperaturami. W Kutnie pękła rura, doprowadzająca wodę do dwóch osiedli. Zalane zostało jedno z głównych skrzyżowań w mieście, przez które prowadzi trasa z Płocka do Łodzi. W Krakowie natomiast trwa naprawa magistrali, dostarczającej ciepło do południowych dzielnic miasta.