Dla trzech województw IMGW wydał w niedzielę ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia. Poziom wody może przekroczyć stany ostrzegawcze na Śląsku, Mazowszu i w Łódzkiem.

Ostrzeżenia Instytutu dla województwa śląskiego dotyczą m.in. zlewni Soły, Małej Wisły i Przemszy. W województwie łódzkim chodzi o zlewnie Bzury i Pilicy. Na Pilicy w Sulejowie poziom wody będzie wzrastał powyżej stanu ostrzegawczego w wyniku spływu wód roztopowych i utrzymującego się piętrzenia lodowego - podano.

Alertem objęta jest też większość Mazowsza, w tym Warszawa. W zlewniach dopływów środkowej Wisły przewiduje się wzrosty poziomu wody związane z topnieniem śniegu, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na Pilicy w Białobrzegach poziom wody będzie utrzymywał się powyżej stanu ostrzegawczego w wyniku spływu wód roztopowych i utrzymującego się piętrzenia lodowego - napisał Instytut.

Po intensywnych opadach śniegu i ujemnych temperaturach od kilku dni w Polsce trwa odwilż. W najbliższych dniach prognozowane są wysokie, nawet dwustopniowe temperatury.