O godz. 6 rozpoczęło się głosowanie w referendum. Wszystkie komisje referendalne zostały otwarte punktualnie. Doszło do dwóch incydentów, ale nie mają one wpływu na przebieg głosowania. Do zakończenia głosowania o godz. 22 obowiązuje cisza referendalna. Uprawnionych do głosowania jest ponad 30 mln wyborców; głos można oddać w ponad 27 tys. lokali wyborczych.

O godz. 6 rozpoczęło się głosowanie w referendum. Wszystkie komisje referendalne zostały otwarte punktualnie. Doszło do dwóch incydentów, ale nie mają one wpływu na przebieg głosowania. Do zakończenia głosowania o godz. 22 obowiązuje cisza referendalna. Uprawnionych do głosowania jest ponad 30 mln wyborców; głos można oddać w ponad 27 tys. lokali wyborczych.
Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 22 /Jakub Kaczmarczyk /PAP

O godz. 6 rano rozpoczęło się głosowanie w ramach referendum, wszystkie komisje rozpoczęły działalność punktualnie o godz. 6, nie mamy żadnych informacji, o tym, ażeby nastąpiły jakieś opóźnienia – mówił szef PKW Wojciech Hermeliński.

Policja poinformowała PKW o dwóch incydentach. Jeden polegał na usunięciu flagi.

Skradziona została też torebka przewodniczącej obwodowej komisji ds. referendum, w której znajdowały się kody dostępu do systemu informatycznego. Te kody zostały natychmiast unieważnione po uzyskaniu zgłoszenia, nie ma obaw, żeby kradzież tych kodów w jakikolwiek sposób mogła wpłynąć na system liczenia głosów - zapewnił Hermeliński.

Wyniki referendum - jutro po południu

Państwowa Komisja Wyborcza nie będzie podawała informacji na temat frekwencji w trakcie głosowania – ponieważ rozstrzyga ona o ważności głosowania.

PKW po zakończeniu głosowania nie będzie podawała też cząstkowych wyników głosowania. Także informacja o frekwencji zostanie podana dopiero przy podawaniu oficjalnych wyników głosowania.

Oficjalne wyniki - jak szacuje PKW - mogą zostać podane jutro po południu.

Nie musimy odpowiadać na wszystkie pytania

W lokalu referendalnym otrzymamy jedną białą kartkę z trzema pytaniami. Przy każdym pytaniu możemy postawić tylko jeden znak X: w kratce z odpowiedzią "TAK", albo w kratce z odpowiedzią "NIE" - wówczas nasz głos będzie ważny.

Możemy, ale nie musimy udzielać odpowiedzi na wszystkie pytania.

Lokale referendalne są otwarte w godz. 6-22. Głosujemy w tym lokalu, w którym jesteśmy ujęci w spisie wyborców (lub w dowolnym na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania). Aby otrzymać kartę do głosowania, musimy przedstawić komisji referendalnej dokument ze zdjęciem - może to być np. dowód osobisty lub paszport. Otrzymanie karty do głosowania będziemy musieli potwierdzić podpisem w spisie wyborców.

To biała kartka w formacie A-4, na której znajdą się trzy pytania:

"Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.

"Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?".

"Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.


Pod każdym pytaniem będą dwie kratki poprzedzone wyrazami "TAK" i "NIE". Przy każdym z pytań możemy postawić tylko jeden znak "X" (dwie przecinające się linie): albo w kratce z odpowiedzią "TAK", albo w kratce z odpowiedzią "NIE". Postawienie znaku "X" będzie oznaczało głos oddany w odpowiedzi na dane pytanie.

Wpisanie dwóch znaków "X" lub brak znaków "X" w dwóch kratkach pod tym samym pytaniem spowoduje, że głos oddany na to pytanie będzie nieważny – mówi wiceszef PKW Wiesław Kozielewicz. Może się zdarzyć, że głosy będą nieważne częściowo na przykład w zakresie pytania pierwszego, drugiego czy trzeciego - powiedział.

Nie musimy udzielać odpowiedzi na wszystkie pytania - nawet jeśli odpowiemy tylko na jedno pytanie (przez prawidłowe postawienie znaku "X") nasz głos w sprawie tego jednego pytania będzie ważny.

Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania, kartę do głosowania należy wrzucić do urny znajdującej się w lokalu referendalnym.

Karta do głosowania ma ścięty prawy górny róg, co ma umożliwić nałożenie nakładki brajlowskiej na kartę.

Po środku, w górnej części karty jest napis: „Karta do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 6 września 2015 r.”. W dolnej części karty są wyjaśnienia dotyczące przedmiotu referendum oraz informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu. Na dole karty, po prawej stronie jest wydrukowana pieczęć PKW, a po lewej odcisk pieczęci obwodowej komisji ds. referendum.

(mpw)