Leśniczym z Nadleśnictwa Młynary w Warmińsko-Mazurskiem udało się nagrać na fotopułapkę bobry, które uszczelniają swoją tamę. Oglądając ten film warto podkreślić, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu w Polsce te zwierzęta były zagrożone wyginięciem.

Do uszczelnienia tamy bobry używają dużych ilości mułu, błota, darni oraz rozdrobnionych części roślin. To wszystko staranie nanoszą i układają. Po co ten cały trud? Celem jest podniesienie poziomu wody poprzez zablokowanie odpływu cieku wodnego w okolicy, gdzie bobry zdecydowały się osiedlić. Wodni inżynierowie przy osiedlaniu biorą pod uwagę ukształtowanie terenu. Korzystnym miejscem jest odcinek, w którym koryto rzeki przebiega w znacznym obniżeniu terenu. Wówczas bobry mają ułatwioną prace i wystarczy, że zatamują naturalne przepusty z wykorzystaniem przewężeń terenu - mówi Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Pracowite bobry budują tamy nocą

Pracowite bobry budują na jednym cieku wodnym nawet kilka tam, co pozwala na zalanie większego terenu. Każde uszkodzenie tamy jest przez bobry natychmiast naprawiane, co można zauważyć na filmie. Zgromadzona woda jest niezbędna do powstania innych bobrowych budowli takich jak: nory, żeremia (siedziby) oraz sieć kanałów i spiżarnie. Wejścia do rezydencji bobrów zawsze znajdują się pod wodą. Żeremia powstają tam, gdzie płaskie brzegi rzek, potoków czy jezior uniemożliwiają kopanie nor.

Obecność bobrów znacznie podnosi walory przyrodnicze. Jednak w pewnych miejscach ich działalność jest sporym utrudnieniem w świecie człowieka i powstaje konflikt interesów.  Na terenie Nadleśnictwa Młynary populacja bobrów jest liczna. W trakcie inwentaryzacji wykonanej przez pracowników Nadleśnictwa Młynary, wykazano obecność 82 rodzin bobrowych żyjących na terenie nadleśnictwa.  Przyjmuje się, że na jedną rodzinę przypadają średnio 3 osobniki, co pozwala szacunkowo określić rozmiar populacji na 246 osobniki. Z racji, że jest to gatunek chroniony, wszelka ingerencja w jego środowisko jest możliwa wyłącznie za zgodą wydawaną przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska.

Warto podkreślić, że po drugiej wojnie światowej populacja bobra w Polsce była zagrożona wyginięciem. Obok żubra bóbr jest symbolem ochrony przyrody. Zwierzęta te można obecnie znaleźć w każdym zakątku Polski.