Szkoły podstawowe zamówiły dotąd ponad 536 000 egzemplarzy bezpłatnego podręcznika dla pierwszaków "Nasz elementarz" - poinformowała rzeczniczka resortu edukacji Joanna Dębek. Szkoły, które nie złożyły jeszcze zamówienia mogą to zrobić do końca lipca.

W połowie czerwca Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło dyrektorom szkół podstawowych aplikację na umożliwiającą złożenie zapotrzebowania lub wniosku na "Nasz elementarz". W komunikacie skierowanym do dyrektorów szkół ministerstwo zwróciło się z prośbą o złożenie zamówień na podręczniki do 30 czerwca br.(...) Termin nie jest wiążący - podkreśliła rzeczniczka resortu. Wyjaśniła, że dystrybucja podręcznika jest zadaniem nowym zarówno dla ministerstwa, kuratorów oświaty, jak i dyrektorów szkół i wymaga podjęcia wielu działań organizacyjnych. Ważne jest, by możliwie wcześnie zgromadzić informacje od jak największej liczby szkół, dotyczące wielkości ewentualnego zamówienia. Pozwoli to na sprawną organizację procesu dystrybucji podręcznika do szkół - dodała.

Z danych MEN wynika, że zamówiono 533 185 podręczników dla pierwszaków w wersji standardowej i 3 438 zaadaptowanych na potrzeby uczniów niepełnosprawnych. O elementarz wystąpiło 11 689 placówek.

Prognozowana liczba uczniów, którzy 1 września tego roku rozpoczną naukę w klasach I szkoły podstawowej wynosi 551,6 tys. Do I klas szkół podstawowych razem z siedmiolatkami pójdą wtedy obowiązkowo wszystkie dzieci sześcioletnie urodzone w pierwszej połowie 2008 r.

Pierwszaki, którzy 1 września tego roku rozpoczną naukę w szkole dostaną darmowe podręczniki. Książki te staną się własnością szkoły i mają służyć co najmniej trzem rocznikom. Nauczyciele będą mogli skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje prowadząca szkołę gmina, a w przypadku szkół niepublicznych jej organ prowadzący. Szkoła nie będzie mogła domagać się od rodziców zakupu podręczników.

(mn)