Długie kolejki stoczniowców ustawiają się do punktów informacyjnych Agencji Rozwoju Przemysłu, które uruchomiono na terenie Stoczni Szczecińskiej Nowa. Pracownicy zakładu chcą się dowiedzieć, co mogą robić po likwidacji stoczni.

Chciałem się dowiedzieć o świadczenia przedemerytalne, bo związki inaczej mówią, a koledzy inaczej. Nic nie wiadomo. Może tu się coś dowiem - powiedział reporterowi RMF FM jeden z robotników. Firmę chcemy otworzyć z bratem i chcemy się dowiedzieć, jak to zrobić. Może dobrze nas pokierują - zaznaczył inny pracownik.

Stoczniowcy skarżą się, że punkty informacyjne niestety czynne są w godzinach, kiedy większość z nich pracuje. Stocznia Szczecińska Nowa jest w stanie dobrowolnej likwidacji. Z możliwości odejścia z zakładu i pobrania odprawy skorzystała większość załogi.