Nowy blok operacyjny za 10,5 mln zł powstanie w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach (Podlaskie). Samorząd Województwa Podlaskiego dofinansował inwestycję z Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczając 9 mln zł dotacji.

Jak poinformował dyrektor szpitala Adam Szałanda, nowy blok operacyjny zostanie oddany do użytku w czerwcu tego roku. Inwestycja miała być finansowana z kredytu zaciągniętego przez szpital, ale projekt został ostatecznie sfinansowany ze środków unijnych.

Istniejący od 30 lat blok operacyjny w suwalskim szpitalu miał 5 sal operacyjnych, ale - jak powiedział Szałanda - był przestarzały, bez wentylacji i klimatyzacji. Po remoncie będzie miał 4 sale operacyjne, i 4 sale pooperacyjne.

Ze starego oddziału nie zostało nic, tylko ściany. To generalny remont bloku i dodatkowo zakupimy nowy sprzęt za 1,5 miliona złotych
- powiedział Szałanda.

Od czerwca nowy blok ma spełniać wszystkie standardy, zarówno sanitarne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szpital rozpoczyna także modernizację oddziału onkologii. Otrzymał na ten cel 8 mln zł z Programu Pomocy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Oprócz powiększenia oddziału w ramach projektu zakupi niezbędny sprzęt do leczenia chorych na nowotwory.

Szpital Wojewódzki w Suwałkach to największa placówka zdrowotna w północno-wschodniej Polsce. 

(jad)