Trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CRP będzie obowiązywał na terenie całej Polski do 15 marca 2022 r. do godz. 23:59. Jak przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, zarządzenie w tej sprawie podpisał premier Mateusz Morawiecki.

Stopnie CRP wprowadza się w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych administracji publicznej lub systemów, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej. ALFA to pierwszy stopień alarmu, BRAVO - drugi, CHARLIE - trzeci, a DELTA - czwarty, najwyższy.

Stopień alarmowy CHARLIE-CRP wprowadzony został w całej Polsce 21 lutego w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Jak tłumaczy RCB, "jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu".

Do zadań organów państwa związanych z wprowadzenie stopni alarmowych CRP należą m.in.: całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów, przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku, a także przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku.