Prawdopodobnie 15 września polscy stoczniowcy zorganizują kolejną manifestację w Brukseli. Tym razem mają ich wspierać między innymi związkowcy z Niemiec. Mieczysław Jurek, szef Solidarności na Pomorzu Zachodnim nie wyklucza, że w proteście wezmą też udział związkowcy z Włoch i Francji.

Ze Szczecina na manifestację pojedzie około 150 osób. W piątek Ministerstwo Skarbu podpisało umowę z firmami, zainteresowanymi restrukturyzacją stoczni w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie. Dokumenty zostaną przesłane do Komisji Europejskiej.