Żeby poinformować wojskową komendę uzupełnień o zmianie adresu lub zgubieniu książeczki wojskowej, nie trzeba już stawiać się osobiście. Można skorzystać z drogi elektronicznej, najpierw jednak trzeba założyć profil zaufany.

Jakie sprawy można załatwiać tą drogą? Przekazać informację o zmianie adresu, wystąpić o wystawienie zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej, zgłosić chęć służby w Narodowych Siłach Rezerwowych i poinformować o zagubieniu książeczki wojskowej - wyjaśnił szef wydziału terenowych organów administracji wojskowej w Sztabie Generalnym WP ppłk Piotr Chojnowski.

Żeby skorzystać z internetu, trzeba się zalogować na ePUAP i założyć profil zaufany. Po autoryzacji w punkcie ePUAP - np. w urzędach skarbowych lub placówkach ZUS - można już składać elektronicznie pisma do WKU.

W przyszłym roku za pośrednictwem platformy ePUAP będzie można wystąpić o przyjęcie do służby przygotowawczej, zgłosić chęć odbycia ćwiczeń wojskowych; osoby, które dostały kartę powołania, a zamierzają wyjechać za granicę, będą mogły wystąpić drogą elektroniczną o zgodę do WKU. Chcemy też ułatwić życie pracodawcom, by mogli elektronicznie składać wnioski do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego o rekompensatę za oddelegowanie pracownika na ćwiczenia -powiedział Chojnowski.

Usługi WKU związane z działalnością ePUAP są dostępne na stronie www.epuap.gov.pl, oraz bezpośrednio na stronach internetowych wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.