Powstanie specjalna komisja do spraw nadzoru nad materiałami gromadzonymi m.in. przez CBA i ABW, zapowiada "Rzeczpospolita". Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ma już gotowe przepisy powołujące do życia Komisję Kontroli Służb Specjalnych.

To jeden z elementów zapowiadanej od lat reformy tych służb. Zakłada m.in. kontrolę prowadzonych przez nie podsłuchów.

Nadzór ma dotyczyć także przetwarzania danych, w tym wrażliwych (np. billingi, treść SMS). Nowe przepisy umożliwią składanie przez obywateli skarg do komisji na działania służb.

Komisja ma być profesjonalna, apolityczna i podlegać Sejmowi. Na jej czele stanie sędzia z 10-letnim stażem. Będzie kontrolował służby na zlecenie: Sejmu, prezydenta, szefa MON, ministra spraw wewnętrznych albo na podstawie informacji uzyskanych podczas rozpatrywania skarg.  

(mpw)