O 2 procent Platforma Obywatelska zwiększyła swoją przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością w najnowszym sondażu poparcia dla partii politycznych TNS Polska. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w połowie lutego, PO poparłoby 33 procent badanych, a formację Jarosława Kaczyńskiego wspólnie z Solidarną Polską i Polską Razem - 27 procent.

Poparcie dla PO wzrosło o 2 punkty procentowe. Notowania PiS pozostały na poziomie ze stycznia.

Do Sejmu dostałyby się tylko cztery partie. Sojusz Lewicy Demokratycznej mógłby liczyć na 9 procent głosów, a Polskiego Stronnictwo Ludowe - 8 procent. Poparcie poniżej progu wyborczego uzyskały w sondażu Kongres Nowej Prawicy (2 procent) oraz Twój Ruch i Ruch Narodowy (po 1 procent). Niemal jedna piąta badanych (18 procent) nie była zdecydowana, na którą partię oddać głos.

21 procent było natomiast zdecydowanych do pójścia na wybory. 41 procent odpowiedziało, że raczej poszłoby zagłosować, 14 procent, że raczej nie, a 16 procent, że na pewno nie. Niezdecydowanych było 8 procent respondentów.

Badanie przeprowadzono 13-18 lutego na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 966 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Preferencje partyjne badano wśród 591 osób deklarujących zamiar uczestniczenia w wyborach.

(MRod)