Większość Polaków krytycznie ocenia receptowy protest lekarzy - wynika z sondażu Instytutu Badań Opinii RMF. Aż 63 proc. ankietowanych nie popiera działań medyków. Protestu nie potępia zaledwie jedna trzecia badanych.

Instytut Badań Opinii RMF zapytał Polaków, co sądzą protestach lekarzy, polegających na niewypisywaniu pacjentom zniżkowych recept. Badanie zostało przeprowadzone techniką wywiadu telefonicznego CATI w dniach 25-30 czerwca na próbie 503 osób w wieku 15-65 lat.

Z badań Instytutu Badań Opinii RMF wynika, że 63 proc. badanych zgodziło się z krytyczną oceną takich działań lekarzy, natomiast 28 proc. nie ma nic przeciwko lekarskiemu protestowi. 9 proc. badanych uznało, że trudno im zająć w tej kwestii stanowisko.

W krytycznej ocenie tej formy protestu lekarzy mieszkańcy Polski są dość jednomyślni. Częściej jednak z krytyczną oceną tego protestu zgadzały się osoby posiadające wyższe wykształcenie (67proc.) i mieszkający w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Nieznacznie życzliwsi wobec protestu, choć w dalszym ciągu bardzo krytyczni byli mieszkańcy miejscowości liczących do 100 tys. mieszkańców oraz osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym.