Gdyby wybory odbywały się w sierpniu na PiS zagłosowałoby 42 proc. osób deklarujących udział w głosowaniu, PO uzyskałaby 20 proc., Kukiz'15 - 8 proc., a 6 proc. Nowoczesna - wynika z sondażu CBOS.

Gdyby wybory odbywały się w sierpniu na PiS zagłosowałoby 42 proc. osób deklarujących udział w głosowaniu, PO uzyskałaby 20 proc., Kukiz'15 - 8 proc., a 6 proc. Nowoczesna - wynika z sondażu CBOS.
Budynek Sejmu. Zdjęcie ilustracyjne /Kamil Młodawski /RMF FM

Wynik PiS - 42 proc. - oznacza, że grupa osób deklarujących poparcie dla tej partii zwiększyła się w porównaniu z sondażem z lipca o 4 punkty proc. Notowania PO zmniejszyły się o 2 punkt proc. Poparcie dla Kukiz'15 nie zmieniło się w porównaniu z lipcem. Poprawę notowań o 1 punkt proc. zanotowała w sierpniu Nowoczesna.

Pozostałe partie polityczne w sierpniu nie przekroczyłyby progu wyborczego.SLD oraz PSL uzyskały po 4 proc. głosów, co oznacza wzrost poparcia dla PSL o 1 punkt proc. oraz spadek o 1 punkt proc. dla SLD w porównaniu z sondażem z poprzedniego miesiąca. Partia Wolność Janusza Korwin-Mikkego uzyskała 2 proc. (bez zmian), Partia Razem uzyskała 2 proc. poparcia (wzrost o 1 punkt proc.).

12 proc. badanych (o 2 punkty proc. mniej niż w lipcu) nie było zdecydowanych, na kogo oddaliby głos w wyborach.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w sierpniu udział w nich zadeklarowało 69 proc. respondentów; na pewno udziału w głosowaniu nie wzięłoby 16 proc. badanych, a 15 proc. wahało się.

CBOS podkreślił, że mimo sezonu wakacyjnego wśród Polaków utrzymuje się podwyższone zainteresowanie polityką, a jedną z oznak zaangażowania obywateli w życie polityczne jest wysoki odsetek badanych chcących dać wyraz swym poglądom w procedurze wyborczej.

Wyższa deklarowana frekwencja wyborcza sprzyja notowaniom rządzącej partii - PiS, mimo lipcowych manifestacji i protestów, zyskał na poparciu. W porównaniu z lipcem nieznacznie straciła natomiast najsilniejsza z partii opozycyjnych - PO. 

Pozostałe ugrupowania notują dużo mniej zwolenników. Wynik Nowoczesnej po czterech miesiącach ponownie znalazł się powyżej progu wyborczego. Warto pamiętać, że wszystkie te zmiany są nieistotne statystycznie" - zauważa CBOS.

Sondaż przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 17-24 sierpnia 2017 roku na liczącej 1009 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. 

(ph)