Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie ws. podejrzenia przestępstwa składania fałszywych zeznań w śledztwie dotyczącym obrad Sejmu z 16 grudnia 2016 r. - poinformował rzecznik tej prokuratury Łukasz Łapczyński. Złożył je sędzia Igor Tuleya.

Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie ws. podejrzenia przestępstwa składania fałszywych zeznań w śledztwie dotyczącym obrad Sejmu z 16 grudnia 2016 r. - poinformował rzecznik tej prokuratury Łukasz Łapczyński. Złożył je sędzia Igor Tuleya.
Posłowie w Sali Kolumnowej - zdj. z 16 grudnia 2016 r. / Tomasz Gzell /PAP

Zawiadomienie zawiera m.in. argumentację z postanowienia sądu o uchyleniu umorzenia śledztwa - powiedział PAP prok. Łapczyński. Dodał, że wskazano też dane świadków, których dotyczy zawiadomienie, i fragmenty ich wypowiedzi. Nie chciał jednak ujawniać żadnych szczegółów.

W grudniu 2017 r. warszawski sąd okręgowy uchylił decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa ws. posiedzenia Sejmu z 16 grudnia 2016 r., podczas którego uchwalono ustawę budżetową. Wskazał m.in., że prokuratura w uzasadnieniu nie wyjaśniła z jakiego powodu, kiedy i kto podjął decyzję o przeniesieniu obrad do Sali Kolumnowej.

Sędzia Tuleya w ustnym uzasadnieniu decyzji zapowiadał też, że powiadomi prokuraturę o podejrzeniu składania fałszywych zeznań przez świadków w tej sprawie. Jak informowały media, chodzi o sprzeczności w zeznaniach posłów PiS.

Sprawa dotyczy posiedzenia Sejmu z 16 grudnia 2016 r. W związku z planami ograniczeń w pracy dziennikarzy w Sejmie oraz wykluczeniem z obrad posła PO Michała Szczerby, opozycja rozpoczęła wówczas blokowanie sejmowej mównicy. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wznowił obrady w Sali Kolumnowej, tam też przeprowadzono głosowanie m.in. nad ustawą budżetową na 2017 r. Opozycja podnosiła później, że głosowania te były nielegalne m.in. z powodu braku kworum. Zawiadomienie do prokuratury dot. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych oraz działania na szkodę interesu publicznego przez funkcjonariuszy publicznych, złożyły PO i Nowoczesna.

"Dyskusyjne okoliczności wykluczenia Szczerby"

Tuleya uzasadniając decyzję o uchyleniu umorzenia śledztwa podkreślał m.in., że skarżący słusznie wskazali, iż "uzasadnienie zaskarżonego postanowienia skupia się w znacznej mierze, na prezentowaniu negatywnych działań i inicjatyw posłów wywodzących się z ugrupowań opozycyjnych, oraz na poszukiwaniu uzasadnienia i usprawiedliwienia dla działań podejmowanych przez posłów bądź członków organów Sejmu wywodzących się z obecnej większości parlamentarnej". Podkreślał też, że w ocenie sądu "nie wyjaśniono w sposób przekonujący z jakiego powodu, kiedy faktycznie i kto rzeczywiście podjął decyzję o przeniesieniu obrad do Sali Kolumnowej". Wątpliwości sądu potęgują nie tylko kontestowane, dyskusyjne okoliczności wykluczenia posła Szczerby z obrad Sejmu - która to decyzja stała się impulsem do reakcji posłów opozycji, zresztą łatwej do przewidzenia - mówił. Jako kolejny powód swojej decyzji wskazywał też wątpliwości co do wiarygodności zeznań świadków; podkreślał rozbieżności w nich.

Pawłowicz: Sala była od rana przygotowana

Sędzia przywołał m.in. zeznania posłanki PiS Krystyny Pawłowicz. Pani świadek Pawłowicz zeznaje: ‘O tym, że tam mogą odbyć się obrady mówiono już od rana tego dnia; wiem, że ta sala była też od rana przygotowywana pod ewentualne obrady Sejmu. O tym, że obrady mogą być w Sali Kolumnowej wiedziałam na pewno już koło południa tego dnia. Była to w mojej ocenie wiedza powszechna dla posłów, którzy byli w Sejmie’. Zapewne dla posłów partii rządzącej - powiedział.

Przytoczył też zeznania jednej z pracownic Sejmu, z których wynika, że po godzinie 16, w trakcie przerwy zarządzonej przez marszałka Sejmu, otrzymała polecenie pilnego przygotowania kart do głosowania ręcznego. Wtedy nie było jeszcze decyzji o przeniesieniu obrad do Sali Kolumnowej, jedynie informacja, że taka sytuacja może zaistnieć - powiedział sędzia.


(mn)