Do godziny 22:00 będzie trwał kolejny protest celników. Domagają się, żeby rząd traktował ich jak inne służby mundurowe i włączył do mundurowej ustawy emerytalnej.

Protest celników ma polegać na wyjątkowo skrupulatnych odprawach. Celnicy zapowiadają, że będą sprawdzać każdy dokument, każdy samochód, każdy bagaż po kolei i bez wyjątku. To niestety oznacza wydłużenie czasu odpraw.

We wtorek odbył się dwugodzinny protest celników, który miał bardziej charakter informacyjny. Ale i wtedy celnicy bardzo dokładnie i powoli wykonywali swoje obowiązki. Kolejny protest ma się odbyć jutro i trwać do odwołania, jeśli rząd nie spełni żądań celników.

Celnicy walczą o emerytury mundurowych

Celnicy domagają się włączenia ich do systemu emerytalnego służb mundurowych. Powołują się przy tym na porozumienie z rządem z listopada 1998 r. oraz deklaracje premiera Donalda Tuska z września 2011 r. w Kuźnicy Białostockiej. Obecnie celników obejmuje powszechny system emerytalny. Według rządowego projektu, zmian w tym systemie zostanie zrównany i wydłużony wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67 lat. Zakłada też możliwość przejścia na wcześniejszą, tzw. częściową emeryturę.

Natomiast projekt dotyczący emerytur mundurowych, do którego chcą wejść celnicy, zakłada, że funkcjonariusz mundurowy będzie nabywać uprawnienia emerytalne po 55. roku życia pod warunkiem, że przepracował 25 lat. Obecnie nabycie praw emerytalnych służb mundurowych nie zależy od wieku, ale stażu pracy - wystarczy 15 lat.

Obecnie prawo do zakończenia aktywności zawodowej po 15 latach pracy bez względu na wiek mają funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, a także żołnierze zawodowi.