Restauratorzy podczas pracy nad odnową rzeźby św. Jakuba w Bazylice Mariackiej w Krakowie odkryli i odczytali datę 1486 r. Możliwe, że figury na ołtarzu dłuta Wita Stwosza zostały ukończone wcześniej, niż podają oficjalne źródła.

Rzeźba św. Jakuba podtrzymującego zasypiającą Maryję w Bazylice Mariackiej w Krakowie skrywała datę, którą odkryto dopiero podczas prac restauracyjnych ołtarza. Jest to najważniejsza rzeźba na ołtarzu głównym dłuta Wita Stwosza. Data 1486 r. znajdowała się na boku szaty św. Jakuba, jednak jest ona wcześniejsza o trzy lata niż moment poświęcenia ołtarza. Nie była do tej pory znana badaczom sztuki średniowiecznej.

Jest to data typowa dla okresu gotyku i nie ma wątpliwości, że jest autentyczna - potwierdza kierownik prac konserwatorskich dr hab. Jarosław Adamowicz. Co więcej, przypuszcza on, że osoba, która umieściła tę datę brała udział przy tworzeniu ołtarza.

Proboszcz bazyliki Mariackiej ks. dr Dariusz Raś mówi, że jest to ogromna zagadka, ponieważ żadna literatura fachowa nie zawiera informacji o inskrypcjach na ołtarzu pochodzących z końca średniowiecza. Data ta jednak sugeruje, że postacie w dziele Wita Stwosza były ukończone już w 1486 roku. Dla pracujących przy renowacji jest to dreszcz emocji, bo to znaczy, że mają bezpośredni kontakt z dziełem mistrza i jego warsztatu - mówi proboszcz bazyliki. Ponadto jego zdaniem należą się ogromne wyrazy uznania dla ekipy konserwatorskiej za profesjonalizm i dokładność, ponieważ żadni renowatorzy, którzy wcześniej zajmowali się konserwacją bazyliki, nie dostrzegli ukrytej daty.

Prace rewitalizacyjne ołtarza rozpoczęły się w 2015 roku i zakończą się w grudniu 2020 roku. Obecnie ekipa konserwatorska skupia się na najważniejszych, umieszczonych w centralnej części scenach - Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. 

Do tej pory odnowione zostało miejsce zwieńczenia ołtarza oraz zakończono renowacje 12 kwater ze skrzydeł ołtarza. Kolejne kwatery będą restaurowane w ostatnim etapie rewitalizacji. Prace prowadzi Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej i krakowskiej ASP.

(ik)