Wniosek prezydenta o referendum na temat służby zdrowia będzie zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Senatu, czyli pod koniec października - zapowiedział marszałek Bogdan Borusewicz. Szanse na pozytywne rozpatrzenie tego wniosku są jednak niewielkie, bo w izbie wyższej parlamentu większość ma Platforma Obywatelska.

Lech Kaczyński chce, aby głosowanie odbyło się w dniach 10-11 stycznia 2009 r. Polacy mieliby odpowiedzieć tylko na jedno pytanie: „Czy jest Pani/Pan za komercjalizacją jednostek służby zdrowia, która może prowadzić do ich prywatyzacji?” To sformułowanie nie podoba się Platformie Obywatelskiej ani lekarskim związkowcom.

Senat nie może zmienić pytania. Natomiast jeśli są wątpliwości w tej sprawie, to wówczas będę potrzebne wyjaśnienia ze strony prezydenta – tłumaczy marszałek Borusewicz.

Zgodnie z konstytucją prezydent ma prawo zarządzić ogólnokrajowe referendum za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.