W ciągu najbliższych kilku dni zwrócę się do Senatu z wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie prywatyzacji szpitali – poinformował prezydent Lech Kaczyński. Zarządzenie, które musi zostać zaaprobowane przez Senat, jest już podobno gotowe.

Prezydent ma prawo zarządzić ogólnokrajowe referendum tylko za zgodą Senatu, która zostanie wyrażona bezwzględną większością głosów i w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Pod głosowanie zostaje wówczas poddany prezydencki projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie, w której rozpisuje się referendum, a także sam termin głosowania. Senat podejmuje uchwałę w ciągu 14 dni od dnia przekazania projektu.