20 września Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zbada skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na ministra środowiska, który zgodził się na poprowadzenie obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy.

Zgodę na przeprowadzenie obwodnicy przez Dolinę Rospudy wydał w październiku 2006 r. wojewoda podlaski. Odwołały się od niej organizacje ekologiczne, do których skargi przyłączył się rzecznik Janusz Kochanowski. Decyzję wojewody podtrzymał w lutym minister środowiska Jan Szyszko.

W lutym Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył tę decyzję ministra do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zdaniem Kochanowskiego możliwe jest, że nie rozpatrzono alternatywnej możliwości obwodnicy.

17-kilometrowa obwodnica Augustowa ma 500-metrową estakadą na specjalnych słupach przecinać cenną przyrodniczo dolinę Rospudy, chronioną w ramach unijnego programu Natura 2000. Według drogowców to jedyny i najlepszy sposób, by zrealizować inwestycję. Mieszkańcy i władze Augustowa popierają budowę obwodnicy, skarżąc się na wieloletnie uciążliwości wynikające z iędzynarodowego tranzytu przez centrum miasta.

Przeciw budowie protestują ekolodzy, którzy podkreślają unikatowy w Europie charakter torfowisk doliny Rospudy oraz konieczność ochrony siedlisk ptaków. Uważają, że obwodnicę można poprowadzić przez inne tereny.

Wstrzymania prac domagała się też Komisja Europejska, uznając dolinę za teren unikatowy.