W październiku rząd cieszył się 20-procentowym poparciem. Negatywnie o Radzie Ministrów wypowiedziało się 46 proc. - wynika z sondażu CBOS. Z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk, zadowolonych było 25 proc. badanych, a niezadowolonych 61 proc.

W porównaniu z wrześniem grupa zwolenników rządu zmniejszyła się o 3 punkty procentowe. Przeciwników rządu przybyło - o 1 punkt proc. Obojętnych wobec obecnego gabinetu było w październiku 30 proc., czyli o 1 pkt proc. więcej niż miesiąc temu. 4 proc. badanych nie wyraziło opinii nt. rządu.

Z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk, zadowolenie wyraziło w październiku 25 proc. respondentów, czyli o 3 pkt proc. mniej niż we wrześniu. Niezadowolonych z tego faktu jest 61 proc. badanych - o 2 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Zdania w tej kwestii nie wyraziło 14 proc.

Dobrze wyniki działalności rządu Tuska od czasu ponownego objęcia przezeń władzy oceniło w październiku 20 proc. badanych - o 3 pkt proc. mniej niż we wrześniu. Negatywną ocenę wystawiło 67 proc. ankietowanych - tyle samo, ile w poprzednim miesiącu. Opinii nie wyraziło 13 proc.