Andrzej Rusko zrezygnował z funkcji kuratora Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zastąpi go na tym stanowisku Marcin Wojcieszak. Zarówno minister sportu Tomasz Lipiec, jak i Andrzej Rusko nie chcieli skomentować tej decyzji.

Rusko był kuratorem Polskiego Związku Piłki Nożnej od 19 stycznia. Tego dnia minister sportu Tomasz Lipiec zawiesił cały zarząd PZPN w związku z aferą korupcyjną.

Minister sportu Tomasz Lipiec zawiesił zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Kuratorem organizacji został Andrzej Rusko - prezes Ekstraklasy S.A., spółki zarządzającej rozgrywkami pierwszej ligi. czytaj więcej

Rusko zapowiadał, że jego najważniejszym zadaniem będzie zwołanie Nadzwyczajne Zjazdu Wyborczego PZPN. Termin tego zjazdu został ustalony na 11 marca. W trakcie dwóch tygodni pracy Rusko doprowadził do zatwierdzenia nowego statutu PZPN przez ministra sportu i złożył ten dokumentu w sądzie rejestrowym. Wybrał również nowego przewodniczącego Wydziału Dyscypliny.

Polski Związek Piłki Nożnej może być ukarany poważnymi sankcjami, jeśli polski minister sportu nie cofnie swej decyzji o wyznaczeniu komisarza w PZPN – ostrzegła Międzynarodowa Federacja Piłkarska. czytaj więcej

Z decyzją Lipca o ustanowieniu kuratora nie zgadza się FIFA, która już kilkakrotnie groziła Polsce sankcjami, jeśli minister nie zmieni swojej decyzji. Zdaniem Lipca jedyna droga do kompromisu to dymisja wszystkich członków zarządu.