Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła, po raz drugi z kolei, stopy procentowe, tym razem o 25 punktów bazowych. Rada utrzymała również restrykcyjne nastawienie w polityce pieniężnej.

NBP podał w komunikacie, że po środowej decyzji stopa 14-dniowych interwencji wyniesie nie mniej niż 6,0 proc., stopa lombardowa wynosić będzie 7,5 proc., redyskontowa 6,5 proc., zaś depozytowa 4,5 proc. od 29 lipca.

Ekonomiści interpretując ostatnie dane makroekonomiczne skłaniali się do tego, że Rada wstrzyma się z decyzją o podwyżce stóp do sierpniowego posiedzenia.

Ceny żywności pozostały w I połowie lipca bez zmian w ujęciu miesięcznym. Ceny producentów wzrosły o 9,2 proc. w stosunku do czerwca 2003 roku, po wzroście 9,6 proc. rdr w maju. Wszystkie dane inflacyjne były poniżej oczekiwań rynku, a wykres oczekiwań inflacyjnych w ciągu 12 miesięcy wskazywał, że oczekiwania inflacyjne, choć powoli, to jednak wygasają.

Rada w czerwcu po raz pierwszy od czterech lat zdecydowała się na podwyżkę stóp procentowych. Wyniosła ona 50 punktów bazowych.

Prezes NBP Leszek Balcerowicz sugerował, odwołując się do doświadczeń innych krajów, że polityka antyinflacyjna nie ogranicza się do jednego takiego ruchu.