Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz Kochanowski zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy ustawy lustracyjnej. Ma on ma m.in. wątpliwości czy ustawa lustracyjna powinna obejmować dziennikarzy i naukowców.

Kwestionuje też to, że IPN będzie samodzielnie ustalać, kto powinien trafić na listę agentów służb specjalnych PRL - i to bez wysłuchania osób, których to dotyczy. Osoba, która wygra proces w tej sprawie, nie będzie zaś usuwana z tej listy - podkreśla RPO.

9-11 maja Trybunał ma rozpatrzyć złożony wcześniej wniosek SLD o zbadanie konstytucyjności nowej ustawy lustracyjnej. Według SLD, ustawa w 42 punktach "w sposób karygodny" narusza konstytucję. 32- stronicowy wniosek RPO już wpłynął do TK, ale nie zapadła jeszcze decyzja, czy będzie rozpatrywany łącznie z wnioskiem SLD, czy rozdzielnie.

15 maja mija ustawowy termin dostarczania przez pracodawców do Instytutu Pamięci Narodowej oświadczeń lustracyjnych składanych przez zobowiązanych do tego pracowników. Ustawa lustracyjna weszła w życie 15 marca, od tego czasu pracodawcy mieli 30 dni na powiadomienie pracownika o obowiązku złożenia oświadczenia, pracownik - kolejne 30 dni na jego złożenie.