Walne zebranie członków Stowarzyszenia Komitet Konkursowy Kraków 2022, które koordynowało starania o organizację igrzysk olimpijskich, podjęło jednomyślnie uchwałę o jego rozwiązaniu i postawieniu w stan likwidacji. "Nie wiemy, kiedy stowarzyszenie zostanie wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego, to zależy od sądu. Zgodnie z ustawą proces likwidacji nie powinien trwać dłużej niż rok. Likwidator został zobowiązany do dokonania likwidacji bez zbędnej zwłoki" - oświadczyła wiceprezydent Krakowa, przewodnicząca Komitetu Konkursowego Kraków 2022 Magdalena Sroka.

Likwidatorem komitetu będzie Anna Mroczka - zastępca dyrektora biura Komitetu ds. finansowych i główna księgowa. Jej zadaniem będzie doprowadzenie do wykreślenia stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zbycie mienia.

Stowarzyszenie Komitet Konkursowy Kraków 2022 zostało powołane w październiku 2013 r. Należeli do niego przedstawiciele: województwa małopolskiego oraz gmin Kraków, Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko i Oświęcim, który wycofał się wiosną 2014 r.

Starania o Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022 przerwano, bo w referendum przeprowadzonym 25 maja przeciwko planom zorganizowania tej imprezy w Krakowie opowiedziało się 69,72 proc. głosujących. Prezydent Krakowa odpowiedzialnością za ten wynik obarczał kierującą przez pewien czas komitetem posłankę Platformy Obywatelskiej Jagnę Marczułajtis. "Myślę, że władzom Krakowa zabrakło wiary w to, że Polska może zostać wybrana na gospodarza igrzysk. Brak tego przekonania było widać przez cały okres pracy nad projektem" - odpowiadała Marczułajtis. "Nic nie stało na przeszkodzie, aby władze Krakowa zapytały mieszkańców o zdanie na początku procesu ubiegania się o organizację igrzysk. ZIO to projekt narodowy, który wymagał ciężkiej pracy, wytrwałości, konsekwencji w działaniu, ale przede wszystkim umiejętności współpracy ponadpolitycznej i wzajemnego zaufania" - podkreślała.