Rolnicy z gmin Raczki i Augustów w województwie podlaskim zablokują na trzy godziny skrzyżowanie dróg krajowych nr 61 i 8.

Początek blokady zaplanowany jest na godzinę 10. Rolnicy z gmin Raczki i Augustów zablokują rondo, które łączy drogi krajowe nr 8 i 61. Protestujący nie zgadzają się z wycenami ich nieruchomości pod obwodnicę Augustowa. Uważają, że ceny zostały zaniżone.

Grunty niektórych osób rzeczoznawca wycenił poniżej 40 tys. zł za hektar, podczas gdy inne, tej samej klasy, wyceniono nawet po 140 tys. zł. W związku z budową obwodnicy wydano 466 decyzji odszkodowawczych, ale od 128 mieszkańcy odwołali się do ministra infrastruktury i rozwoju. Dotychczas rozpatrzono cztery odwołania. Wobec dwu spraw minister utrzymał w mocy rozstrzygnięcia wojewody podlaskiego, a w stosunku do dwóch uchylił decyzje i przekazał je do ponownego rozpatrzenia.

Mimo złożonych obietnic przez Ministerstwo Infrastruktury, nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów odnośnie uzyskania zagwarantowanego Konstytucją słusznego odszkodowania - powiedziała naszemu reporterowi Joanna Harasim, przewodnicząca Komitetu Protestacyjnego Gmin Augustów i Raczki -Wielokrotnie podnoszone przez rolników argumenty dotyczące nieprawidłowości w operatach szacunkowych będących podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości wciąż pozostają bez odpowiedzi.

Prace przy budowie obwodnicy Augustowa trwają. Grunty rolników zostały przejęte przez Skarb Państwa. Obwodnica będzie mieć 34,2 km długości, a zakończenie jej budowy przewidziano na jesień tego roku.

(j.)