Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci renty specjalne rodzinom ofiar Grudnia '70. Wysokość jednorazowej renty to 50 tysięcy złotych. Uprawnionych do skorzystania ze świadczenia jest 40 osób, łącznie rząd przeznaczył na ten cel około 2 miliomy złotych.

Jednorazowe renty specjalne otrzymają członkowie rodzin osób, które poniosły śmierć w grudniu 1970 roku w wyniku starć na ulicach Gdańska, Gdyni, Elbląga i Szczecina. Renty zostaną wypłacone tym osobom niezależnie od innych świadczeń oraz innych przychodów.

W lutym tego roku rząd przyjął uchwałę, na mocy której rodziny ofiar otrzymają pieniądze do końca marca. ZUS otrzymał pieniądze z ogólnej rezerwy budżetowej na wypłatę rent specjalnych, przyznanych dla tej grupy osób.

Według oficjalnych danych, w wyniku starć w grudniu 1970 roku zginęły 44 osoby, a ponad 1160 zostało rannych.