Rodzice dzieci ze stołecznych żłobków spotkali się z rzecznikiem praw dziecka Markiem Michalakiem. Poprosili go o pomoc w rozmowach z władzami miasta na temat podwyżek w żłobkach. O spotkanie z RPD poprosili rodzice zrzeszeni w ruchu "Głos Rodziców", protestujący przeciwko podwyżkom w żłobkach.

Zdaniem rodziców, tzw. ustawa żłobkowa, która miała wprowadzić tańsze, bardziej dostępne placówki dla najmłodszych dzieci, doprowadziła na razie tylko do podwyżek opłat w żłobkach.

Rodziców niepokoją także standardy opieki, bo osoby pracujące jako pomoce są przesuwane do opieki nad dziećmi, by w ten sposób spełnić warunki określone w ustawie (jedna opiekunka na ośmioro maluchów). Opiekunki, zamiast poświęcić swoją uwagę opiece nad dziećmi, muszą wykonywać obowiązki dotychczas pełnione przez pomoce, takie jak: sprzątanie pomieszczeń, mycie naczyń itd.

Jak powiedział Michalak w rozmowie z PAP, rodzice poprosili go m.in. o wgląd w sytuację i podjęcie mediacji w rozmowach w władzami miasta. Analizuję dokumenty i sytuację w kraju, interesują mnie nie tylko żłobki, również przedszkola - poinformował. Życzyłbym sobie, żeby były obniżki, ale wiadomo, że życzenia to jedno, a możliwości samorządów to co innego. Ja chciałbym, żeby zwiększyła się dostępność do żłobków i przedszkoli, żeby jak najwięcej dzieci mogło do nich uczęszczać - powiedział.

W ocenie Małgorzaty Lusar, inicjatorki ruchu "Głos Rodziców", z którego kilka dni temu powstało stowarzyszenie (oczekuje ono na rejestrację w KRS), rzecznik był otwarty na postulaty rodziców. Zaoferował mediacje i zapowiedział rozpoczęcie ogólnopolskiej debaty na ten temat. A jest to bardzo potrzebne, bo kwestie żłobków są wciąż spychane na margines. A bez debaty nie ma rozmowy, mamy nadzieję, że RPD pomoże ją rozpocząć- powiedziała działaczka.

Jej zdaniem wykonanie ustawy budzi poważne wątpliwości. Zapowiedziała, że rodzice zwrócą się w tej sprawie do małżonki prezydenta Anny Komorowskiej, a także do ministra pracy i polityki społecznej, po sformowaniu rządu. Chcemy zorganizować taki okrągły stół na ten temat - dodała Lusar.

Według działaczki "Głosu Rodziców", obecnie opłaty w warszawskich żłobkach wynoszą ok. 500 zł (374 zł opłaty stałej i wyżywienie prawie 6 zł dziennie).

Ustawa o formach opieki nad dziećmi do lat trzech weszła w życie 1 kwietnia. Obecnie opieka nad małymi dziećmi może być sprawowana przez: żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna lub nianię. Żłobki przestały być zakładami opieki zdrowotnej. Część samorządów, które dotychczas pobierały opłaty tylko za wyżywienie dzieci, wprowadziła je również za pobyt maluchów w placówkach.