​34 proc. badanych uważa, że ludzie tacy jak oni mają wpływ na sprawy kraju, a dwóch na pięciu jest zdania, że ich działania nie przekładają się również na lokalną sferę publiczną - wynika z raportu Centrum Badania Opinii Społecznej.

​34 proc. badanych uważa, że ludzie tacy jak oni mają wpływ na sprawy kraju, a dwóch na pięciu jest zdania, że ich działania nie przekładają się również na lokalną sferę publiczną - wynika z raportu Centrum Badania Opinii Społecznej.
Zdj. ilustracyjne /Bartłomiej Zborowski /PAP

Zdaniem autorów badania, "przekonanie, że działania zwykłych ludzi kształtują sferę publiczną, sprzyja gotowości do udziału w wyborach", a osoby uważające, że mają wpływ na sprawy krajowe oraz lokalne, lepiej oceniają też funkcjonowania demokracji w naszym kraju.

Jak podaje CBOS, w porównywaniu z pomiarem ze stycznia 2016 roku - kiedy odnotowano rekordowo wysoki poziom tego wskaźnika - o 7 punktów procentowych obniżył się odsetek obywateli uważających, że mają wpływ na sprawy państwa. Wyraźny trend wzrostowy, obserwowany w latach dziewięćdziesiątych i na początku XXI wieku, uległ zahamowaniu około dziesięciu lat temu, (...) co może wynikać między innymi z odmiennego kontekstu badania (znacznie dłuższy czas od ostatnich wyborów) - informuje CBOS.

Dodaje, że znacząco wyższe jest poczucie obywateli, że mają wpływ na sprawy lokalnej społeczności - ponad połowa Polaków (55 proc.) uważa, że ich działania wpływają na sprawy ich miasta czy gminy - to nie zmieniło się od poprzedniego pomiaru. Opinię, że ludzie tacy jak oni mają wpływ na sprawy swojego miasta, częściej wyrażają mieszkańcy większych miast (powyżej 100 tys. ludności).

Według CBOS, "większe poczucie podmiotowości odczuwają młodsi badani, a także respondenci mający wyższe wykształcenie oraz lepiej oceniający swoją sytuację materialną". W przypadku spraw lokalnych respondenci o miesięcznych dochodach per capita 2000 zł i więcej częściej niż inni są zdania, że mają wpływ na sprawy swojego miasta lub gminy (67 proc.). Z kolei badani będący zwolennikami prawicy częściej twierdzą (43 proc.), że ich działania oddziałują na sprawy kraju. Nie zaobserwowaliśmy natomiast istotnego związku między poczuciem wpływu na sprawy publiczne a poparciem dla konkretnych partii politycznych - czytamy w komunikacie.

Jak informuje CBOS, "większe poczucie podmiotowości w sferze publicznej cechuje tych badanych, którzy dostrzegają możliwość aktywności obywatelskiej w Polsce: 40 proc. z nich twierdzi, że ludzie tacy jak oni mają wpływ na sprawy kraju (wobec 17 proc. uważających, że obywatele nie mają możliwości oddziaływania na życie publiczne), a 62 proc. - że mogą wpływać na sprawy miasta lub gminy".

Podobną zależność autorzy opracowania zauważyli w przypadku innych zasad ustroju demokratycznego. Ich zdaniem respondenci uważający, że zasady te są realizowane w Polsce, częściej mają poczucie wpływu na sprawy kraju i lokalnej społeczności. Tak właśnie jest między innymi w przypadku zasady rządów prawa, wolności wyrażania poglądów i organizowania się, ochrony wolności osobistej obywateli, równości wszystkich wobec prawa czy obowiązku konsultacji ważnych decyzji państwowych ze społeczeństwem - czytamy w komunikacie.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 29 czerwca - 6 lipca 2017 roku na liczącej 977 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

(az)