Rada Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjęła uchwałę w sprawie planowanej reformy sądownictwa. Reporterzy RMF FM pierwsi informowali o tym, że zdaniem naukowców rządowa reforma jest niekonstytucyjna, likwiduje trójpodział władzy i niszczy niezawisłość sędziowską.

Rada Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjęła uchwałę w sprawie planowanej reformy sądownictwa. Reporterzy RMF FM pierwsi informowali o tym, że zdaniem naukowców rządowa reforma jest niekonstytucyjna, likwiduje trójpodział władzy i niszczy niezawisłość sędziowską.
Zdj. ilustracyjne /Maciej Kulczyński /PAP

Dziekan Wydziału Prawa UJ prof. dr hab. Jerzy Pisuliński w rozmowie z RMF FM powiedział, że tą opinią naukowcy chcieli wskazać "na te elementy zawarte w tych projektach, która stanowią zagrożenie dla konstytucyjnych wartości".

Lista zarzutów wobec reformy sądownictwa jest wyjątkowo długa. Dotyczy m.in. zmian wyboru 15 z 25 sędziów do składu Krajowej Rady Sądownictwa. Ma ich wybierać Sejm z kandydatów zgłoszonych przez marszałka lub posłów, co wobec naukowców jest niezgodne z konstytucją, która gwarantuje, że sędziowie powinni być wybierani przez własne środowisko.

Taka konstrukcja narusza trójpodział władzy. Do tej pory Sejm może wybierać jedynie sześciu członków Rady. Po nowelizacji ten organ miałby więc największy wpływ na skład KRS.

Eksperci zwracają także uwagę na zwiększenie wpływów ministra sprawiedliwości. Po reformie będzie miał on prawo jednoosobowego i arbitralnego powoływania oraz odwoływania prezesów sądów wszystkich szczebli. Dodatkowo samorząd sędziowski nie będzie miał wpływu na te decyzje, co zdaniem ekspertów zaburza konstytucyjną zasadę izolacji sądownictwa od władzy politycznej.

Zobacz opinię naukowców Rady Wydziału Prawa UJ.

(az)