Sąd Najwyższy uznał skargę PSL na decyzję PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego partii za 2013 rok za gromadzenie środków poza kontem partii. Oznacza to, że ludowcy nie stracą prawa do subwencji.

Decyzja SN oznacza, że Państwowa Komisja Wyborcza musi przyjąć sprawozdanie finansowe ludowców za 2013 rok.  

PKW odrzuciła sprawozdanie ludowców uchwałą z 22 grudnia 2014 r. Powodem decyzji był fakt, że zarząd PSL w Sandomierzu gromadził środki poza kontem partii. Według PKW ludowcy nie uwzględnili w swoim sprawozdaniu 17 498 zł, a łącznie w 2013 r. wykazali przychody wysokości 8 523 460 zł.  

W piśmie wyjaśniającym skierowanym w sierpniu 2014 r. do PKW skarbnik Stronnictwa Tadeusz Nalewajk tłumaczył, że działania lokalnych władz partii w Sandomierzu "były prowadzone bez organów zwierzchnich partii", a "rachunki bankowe zostały założone bez stosownych pełnomocnictw". 

(mpw)