Komenda Główna Policji wydłuża kursy podstawowe dla osób, które trafiają do policji. W związku z pandemią te szkolenia trwały tylko 64 dni. Obecnie, gdy sytuacja epidemiologiczna się poprawiła, młodzi funkcjonariusze trafią na kurs trwający 96 dni.

W dziale podejmowanie interwencji i zapewnienie bezpieczeństwa publicznego liczba godzin kursu zwiększa się o połowę - ze 160 do 240. 

Dwukrotnie dłuższe będą zajęcia z użycia środków przymusu bezpośredniego. 

Ponad dwukrotnie do 115 godzin wydłuża się również szkolenie strzeleckie. Ponad dwa razy tyle godzin, młodzi policjanci spędzą również na szkoleniu taktyki i techniki interwencji. Według nowej decyzji szefa policji to 160 godzin. 

Bardziej wyszkoleni

W związku ze okrojeniem kursu z powodu pandemii pojawiały się głosy, że na ulice trafiają słabo wyszkoleni funkcjonariusze. Po tych zmianach, jak zauważa dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, poziom umiejętności nowych policjantów z pewnością wzrośnie. 

Warto jednak dodać, że skrócony kurs skończyło do tej pory w całym kraju około 3 tysięcy młodych policjantów.

Opracowanie: