Prezydent Andrzej Duda mianował generała dywizji Rajmunda Andrzejczaka na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - podalo Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Andrzejczak obejmie stanowisko 3 lipca.


"Decyzja dotycząca zmiany na stanowisku szefa Sztabu Generalnego WP zapadła w wyniku konsultacji Prezydenta RP z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim, Ministrem Obrony Narodowej Mariuszem Błaszczakiem oraz zainteresowanymi generałami" - poinformował BBN. "Jednocześnie Prezydent RP, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianował gen. dyw. R. Andrzejczaka na stopień generała broni" - podkreślono w komunikacie.

W środę Andrzejczak został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego. Poprzednio dowodził 12. Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną.

Rajmund Andrzejczak urodził się 29 grudnia 1967 r. w Świdnicy Śląskiej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, Akademii Obrony Armii Czeskiej, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Królewskiej Akademii Obrony w Londynie. Służbę wojskową rozpoczął w 2 pułku piechoty w Giżycku, gdzie objął pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu. W latach 1993-1996 dowodził kompanią czołgów w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. W latach 1996-1998 pełnił służbę w sekcjach rozpoznania i operacyjnej w 4 Suwalskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej. W latach 1998-1999 służył na stanowisku szefa sztabu, a 2001-2003 zastępcy dowódcy Polsko-Litewskiego Batalionu Sił Pokojowych (LITPOLBAT). W latach 2003-2005 dowodził 1 batalionem pancernym Ułanów Krechowieckich w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej.

W latach 2003-2006 Andrzejczak służył jako zastępca szefa Oddziału Operacyjnego G-3 Dowództwa Wojsk Lądowych. Przez kolejne 4 lata był: szefem Oddziału Operacyjnego w Iraku i Dowódcą Polskich Sił Zadaniowych/PKW IV i V zmiany w Afganistanie. Między misjami w latach 2008-2010 służył jako zastępca dowódcy 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Lata 2010-2012 to służba w 2 Korpusie Zmechanizowanym w Krakowie na stanowisku asystenta szefa sztabu korpusu. W 2011 roku odebrał nominację na stopień generała brygady, a w 2012 roku objął dowodzenie 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu. Od 8 grudnia 2014 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy - szefa sztabu 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, a od 2 maja 2016 roku został wyznaczony na Dowódcę 12 Dywizji. 15 sierpnia 2016 roku otrzymał nominację na generała dywizji.

Za służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych Andrzejczak odznaczony został Orderem Krzyża Wojskowego II klasy - Krzyż Komandorski, "Gwiazdą Iraku" i "Gwiazdą Afganistanu", a za długoletnią służbę w wojsku i bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych odznaczony został także srebrnymi medalami "Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny" oraz "Za Zasługi dla Obronności Kraju".

(mn)