"Zgodnie z naszą obietnicą 14. emerytura będzie wypłacona" - zadeklarował w rozmowie z RMF FM gość Krzysztofa Ziemca Mateusz Morawiecki. "Wszystkie nasze obietnice zostaną wykonane" - zapewnił Prezes Rady Ministrów.Szef rządu był dziś gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. W trakcie rozmowy zapewnił, że świadczenia, które obiecywał wypłacić rząd, trafią do Polaków.

Zgodnie z naszą obietnicą 14. emerytura będzie wypłacona - zadeklarował w rozmowie z RMF FM gość Krzysztofa Ziemca Mateusz Morawiecki. Wszystkie nasze obietnice zostaną wykonane - dodał.

Mateusz Morawiecki stwierdził też, że "ogromna większość emerytów to ludzie, którzy naprawdę potrzebują największego wsparcia społecznego". III RP o nich zapomniała - mówił.


Według rządowych planów dodatkowe świadczenie dla emerytów ma być wypłacone w listopadzie 2021 roku.

Wypłata emerytur ma się odbyć mimo trudnych warunków gospodarczych - kryzys po pandemii koronawirusa był kolejnym tematem wywiadu. Pytany o trzy wskaźniki gospodarcze: bezrobocie, PKB i zadłużenie, Morawiecki przekonywał, że sytuacja wygląda lepiej niż przewidywali analitycy.

Mam bardzo poważną nie tylko nadzieję, ale też podstawy makro- i mikroekonomiczne, że bezrobocie nie będzie dwucyfrowe - mówił. Premier "ma nadzieję" że spadek PKB będzie "mniejszy niż to, co jest prognozowane", czyli 4 proc. Według niego wzrost zadłużenia "nie przekroczy 55 proc. PKB".

Najpierw "trzynastki", potem "czternastki"

W styczniu 2020 roku rząd przyjął ustawę o corocznej wypłacie 13. emerytury. Trzynastki" otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Źródłem finansowania "trzynastek" mają być pieniądze Funduszu Solidarnościowego (dawniej: Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) i z budżetu państwa.

Z danych MRPiPS wynika, że dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2020 roku zostanie wypłacone dla ok. 9,8 mln osób, w tym 285 tys. rencistów socjalnych i ok. 19 tys. osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające. W 2020 roku ma to kosztować ok. 11,75 mld zł, a w roku 2021 - ok. 12,7 mld zł.

Po raz pierwszy "trzynastki", w kwocie 1100 zł brutto, zostały wypłacone w 2019 roku. Wsparcie trafiło wówczas do 9,8 mln osób.

Z kolei w lutym 2020 roku zdecydowano o wypłacie jednorazowego świadczenia w 2021 roku.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Premier w RMF FM o wycofaniu amerykańskich wojsk z Niemiec: Mam nadzieję, że część żołnierzy rzeczywiście trafi do Polski