Ryszard Niemczyk skazany prawomocnie na 25 lat więzienia. Karę wymierzył Sąd Apelacyjny w Katowicach. Niemczyk pseudonim Rzeźnik był oskarżony m.in. o zabójstwa szefa mafii pruszkowskiej Andrzeja K., ps. Pershing. Wcześniej za to zabójstwo skazany został Ryszard Bogucki.

Sąd apelacyjny rozpatrywał zażalenia na wyrok bielskiego sądu z marca ubiegłego roku, który uznał Niemczyka za winnego wszystkich 13 stawianych mu zarzutów. Sąd odwoławczy wprawdzie nieznacznie zmienił tamto orzeczenie, ale utrzymał wyroki za najważniejsze zarzuty i wymierzoną Niemczykowi karę łączną.

Już wcześniej za zabójstwo "Pershinga" prawomocnie - także na 25 lat więzienia - został skazany Ryszard Bogucki. Do egzekucji Andrzeja K. doszło w grudniu 1999 r. w Zakopanem.