Pracowałaś za granicą? Podatki i tak zapłacisz w Polsce. Choć tysiące Polaków pracuje teraz legalnie za granicą i tam płaci podatki, to większość z nich pozostaje „rezydentami podatkowymi” także w kraju i tu będzie obciążona całość ich dochodów.

Najwięcej problemów z takim rozliczeniem będą mieć osoby, które dostawały tygodniówkę – trzeba bowiem przeliczyć wynagrodzenie wg średniego kursu z dnia wypłaty i od tego obliczyć podatek. Chyba że – tu jest pewien wyjątek - zaznacza ekspert podatkowy - dochód uzyskujemy przez konto bankowe banku polskiego. Sam bank wtedy przelicza, bierze kurs wymiany walut właściwego banku.

Termin składania "zagranicznych" PIT-ów to koniec kwietnia; przypominamy należy złożyć druk PIT-36.